Komise rozhodčích

Předseda : Ing.Arnošt Nečas

členové :     Tomáš Battěk

                    Jan  Holeňa   ( obsazovatel)